โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                    โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส    จะพัฒนาประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษา

  อย่างทั่วถึง  พัฒนาผู้เรียนทุกคน      ให้ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    ภายใต้วัฒนธรรมไทย  

  โดยยึดคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นวิทยาการสมัยใหม่

  ปรัชญาของโรงเรียน

  สุตฺต.   ป.ญาย  วฒฺน.                                   การศึกษาทำให้ปัญญาเจริญขึ้น

   

  สีประจำโรงเรียน

              ชมพู-เหลือง

   

  อักษรย่อของโรงเรียน

  ก.ส.

   

  คำขวัญโรงเรียน

  เรียนเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม นำพัฒนา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:56:15 น.

โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นฤบล ธรรมพล โทรศัพท์: 0878524998 อีเมล์: ืnaruebol001@gmial.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]