โรงเรียนบ้านโนนแร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านโนนแร่  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2502 เดิมชื่อโรงเรียนวัดบ้านหนองโน อาศัยศาลาวัดบ้านหนองโนเป็นสถานที่เล่าเรียนโดยร่วมกับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่บ้านหนองโน   มีนายอนันต์ อันไชยบุญ เป็นครูใหญ่

                                วันที่  26  กันยายน  2510  ผู้ปกครองนักเรียนบ้านโนนแร่บริจาคที่ดิน  เนื้อที่  16  ไร่ - งาน  5  ตารางวา  และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  จึงได้ย้ายโรงเรียนจากบ้านหนองโน  มาเรียนที่บ้านโนนแร่  ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านโนนแร่ มีนักเรียน  33  คน มีครู  4  คน

                            วันที่  21  ธันวาคม  2516  นายพุธ  ปิดตานัง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                                ปีงบประมาณ  2518  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ. เตี้ย  จำนวน  1 หลัง  งบประมาณ  120,000  บาท

                            ปีงบประมาณ  2529   ได้รับงบประมาณ  495,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  103/26  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน

                                วันที่  3  กรกฎาคม  2529  นายพุธ  ปิดตานัง  ได้ลาออกจากราชการ  นางสงบ  ประสาระวัน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

                           วันที่  5  เมษายน  2543  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายทองคำ  รณเรืองฤทธิ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                          วันที่  1  ตุลาคม  2545  นายทองคำ  รณเรืองฤทธิ์  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ  8  ตามคำสั่ง  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคามที่  335/ 2546  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2546

  โรงเรียนบ้านโนนแร่  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2502 เดิมชื่อโรงเรียนวัดบ้านหนองโน อาศัยศาลาวัดบ้านหนองโนเป็นสถานที่เล่าเรียนโดยร่วมกับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่บ้านหนองโน   มีนายอนันต์ อันไชยบุญ เป็นครูใหญ่

                                วันที่  26  กันยายน  2510  ผู้ปกครองนักเรียนบ้านโนนแร่บริจาคที่ดิน  เนื้อที่  16  ไร่ - งาน  5  ตารางวา  และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  จึงได้ย้ายโรงเรียนจากบ้านหนองโน  มาเรียนที่บ้านโนนแร่  ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านโนนแร่ มีนักเรียน  33  คน มีครู  4  คน

                            วันที่  21  ธันวาคม  2516  นายพุธ  ปิดตานัง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                                ปีงบประมาณ  2518  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ. เตี้ย  จำนวน  1 หลัง  งบประมาณ  120,000  บาท

                            ปีงบประมาณ  2529   ได้รับงบประมาณ  495,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  103/26  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน

                                วันที่  3  กรกฎาคม  2529  นายพุธ  ปิดตานัง  ได้ลาออกจากราชการ  นางสงบ  ประสาระวัน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

                           วันที่  5  เมษายน  2543  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายทองคำ  รณเรืองฤทธิ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                          วันที่  1  ตุลาคม  2545  นายทองคำ  รณเรืองฤทธิ์  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ  8  ตามคำสั่ง  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคามที่  335/ 2546  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2546


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโนนแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-989031 อีเมล์: nonrae09@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉลาด เทียบลิตร โทรศัพท์: 0857717637 อีเมล์: chalad0011@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]