โรงเรียนบ้านโนนแร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑.  นายคำมี  ผาลารักษ์                 ประธานกรรมการ

  ๒.  นายกำพล  มะลิโค                    กรรมการ

  ๓.  นายพูนทรัพย์  พลสุวรรณ          กรรมการ

  ๔.  นายเพ็ง  ปะสาวะกา                 กรรมการ

  ๕.  นายสมจืตร  พรมวรรณ์             กรรมการ

  ๖.  นายฉันทวัช  ภูวงศ์                  กรรมการ

  ๗.  นางหนูแดง  เทียบลิตร           กรรมการ

  ๘.  นายบุญทัน  บุตรโคตร            กรรมการ

  ๙.  นายทองคำ  รณเรืองฤทธิ์       กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโนนแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-989031 อีเมล์: nonrae09@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉลาด เทียบลิตร โทรศัพท์: 0857717637 อีเมล์: chalad0011@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]