โรงเรียนบ้านโนนแร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์   (Vision )

                    โรงเรียนบ้านโนนแร่ พ.ศ. 2554 – 2557 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือของชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

    ปรัชญา    ปัญญา  ปริสุทธังธติ             บุคคลย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโนนแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-989031 อีเมล์: nonrae09@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉลาด เทียบลิตร โทรศัพท์: 0857717637 อีเมล์: chalad0011@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]