โรงเรียนบ้านห้วยหลาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการกรรมการสถานศึกษา

            1. นายทองโรจน์  แพงคำแสน                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา                                 ประธานกรรมการ

            2  นายเจริญ  แสนยันต์                                 รองประธานกรรมการสถานศึกษา                                    รองประธาน

            3. นายเจริญ  แสนยันต์                                 รองประธานกรรมการสถานศึกษา                                    กรรมการ

            4. นายไกร  พรมดอนกลอย                           กรรมการสถานศึกษา                                                    กรรมการ

            5. นายสุกีรชัย  ริศรี                                       กรรมการสถานศึกษา                                                    กรรมการ

            6. นายสุเทพ  กุภาพันธ์                                 ครูชำนาญการพิเศษ                                                     กรรมการ

            7. นายโชติพัฒน์  จำปาดวง                           กรรมการสถานศึกษา                                                    กรรมการ

            8. พระแสวง  จันดาโชติ                                กรรมการสถานศึกษา                                                    กรรมการ

            9. นายวชิระ  เลิศกุลอุยไพศาล                      ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                    กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4370-6115 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทองใส หมื่นศรี โทรศัพท์: 0934650602 อีเมล์: tongsai-muensri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]