โรงเรียนบ้านห้วยหลาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

    1. เด็กหญิงรุุ่งลาวัลย์  แสงมา                                       ประธานนักเรียน

    2. เด็กหญิงอารียา       กางโสภา                                  รองประธานนักเรียน

    3. เด็กชายอัษฎา        พรมสุขันธ์                                  รองประธานนักเรียน

    4. เด็กชายนเรศ          เขตชมภู                                    กรรมการ

    5. เด็กหญิงพรชิตา      ปัดกอง                                     กรรมการ

    6. เด็กหญิงณัฐกานต์  กางโสภา                                  กรรมการ

    7. เด็กชายเป็นหนึ่ง    อัศวะราช                                  กรรมการ

    8. เด็กชายธีระพงษ์    ทะบวงศรี                                 กรรมการ

    9. เด็กชายจตุพล         โฉมสันเทียะ                           กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4370-6115 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทองใส หมื่นศรี โทรศัพท์: 0934650602 อีเมล์: tongsai-muensri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]