โรงเรียนบ้านห้วยหลาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (Vision)

    โรงเรียนบ้านห้วยหลาว มุ่งพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป็นแหล่งวิทยบริการเพื่อชุมชนสู่มาตรฐานสากล


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4370-6115 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทองใส หมื่นศรี โทรศัพท์: 0934650602 อีเมล์: tongsai-muensri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]