โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)

 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2464  ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลเขวาไร่ 2 (ดรุณวิทยา) ผู้ก่อตั้งคือ นายทองใบ น้อยอรุณ   นายอำเภอบรบือ ได้อาศัยศาลาวัดบ้านเขวาไร่  เป็นสถานที่เรียน ในปี พ.ศ. 2495  เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) จนถึงปัจจุบัน

                พ.ศ. 2513  ได้เปิดขยายชั้นเรียนถึง ชั้นประถมปีที่  7   ในปี พ.ศ. 2521  โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย มาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ  

                ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)ได้โอนจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการและ  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ ปี การศึกษา  2540 ห่างจากจังหวัดมหาสารคามประมาณ 47   กิโลเมตร ห่างจากอำเภอนาเชือก ประมาณ

10   กิโลเมตร ห่างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ประมาณ  

58  กิโลเมตร

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-27 13:14:17 น.

นายไพทูล บุญมั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)

นายวรชาติ ร่มรื่น
นางทองพันธ์ ศิลารัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,647
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0041 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นเรศ บุญไชย โทรศัพท์: 0895757517 อีเมล์: nares.boon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]