โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1

  นายเหรียญ  ปะวันทะกัง

  ประธานคณะะกรรมการ

  2

  พระครูประภัทร  ธรรมวินิฐ

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  3

  นายสุพจน์  หลามเทียม

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  4

  นายเคน  อุตรัตน์

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  5

  นายทองลา  เทียบข่วง

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  6

  นายอำคา  ปะวะถี

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  7

  นางสนอง  ปะวะโก

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  8

  นายบุญถม  คำพิพจน์

  กรรมการผู้แทนครู

  9

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0045 อีเมล์: kheeleg109@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญถม คำพิพจน์ โทรศัพท์: 0652736401 อีเมล์: techno-52@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]