โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

              เป็นสถานศึกษาที่ทรงไว้ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ปรัชญา           ปัญญา   ธนัง   โหติ : ความรอบรู้เป็นทรัพย์อันประเสริฐ

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0045 อีเมล์: kheeleg109@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญถม คำพิพจน์ โทรศัพท์: 0652736401 อีเมล์: techno-52@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]