• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  


  ลำดับที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายบวร  เทียงดีฤทธิ์

  ประธานคณะกรรมการ

  2

  นายสร้อย  สีแป้

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  3

  นายสุทัศน์  โคฮาด

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  4

  นายอนิรุทธิ์  ปะวะโก

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5

  นางรัชนีกร  โชติฉิม

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน 

  6

  นางดวงหทัย  โคตรดี

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7

  พระนิพนธ์  ฐิตญาโณ

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8

  นายสุวรรณ  ประทุมเหง่า

  กรรมการผู้แทนครู

  9

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:31:49 น.

โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สมัย สุปัด โทรศัพท์: 0967860996 อีเมล์: mmm2_mmm2@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]