โรงเรียนบ้านคึมบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ไหว้ครู
 • โรงเรียนบ้านคึมบงจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

  ๑.  นายวีระพงษ์  โสภา             ปรระธานคณะกรรมการ

  ๒.  นายประมัย  ปัสสาโก          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓.  นายสมจิตร  อนันทา           ผู้แทยศิษย์เก่า

  ๔  นายบุญลับ  ศิริบุญคุณ         ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

  ๕  นายธงชัย  พรมหงษ์            ผู้แทนผู้ปกครอง

  ๖  นายประดิษฐ์  แก้ววันนา       ผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๗  พระครูประโชติพรมคุณ        ผู้แทนศาสนา

  ๘  นาบนิน  พุดสี                     ผู้แทนครู

  ๙  นายสมศักดิ์  สีวัย                ผู้อำนวยการเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านคึมบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสาวิตรี อินทะราชา โทรศัพท์: 0923467957 อีเมล์: 1sawitri1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]