โรงเรียนบ้านคึมบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ไหว้ครู
 • โรงเรียนบ้านคึมบงจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑.  เด็กหญิงรุ่งนภา  ราหา             ประธานนักเรียน

  ๒.  เด็กหญิงเพชรดา  นพไธสงค์    รองประธาน

  ๓.  หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   กรรมการ

  ๔.  หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒   กรรมการ

  ๕.  หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓   กรรมการ

  ๖.  หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   กรรมการ

  ๗.  หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕   กรรมการ

  ๗.  หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   กรรมการ

  ๘.  เด็กหญิงทักษพร  แก้วงาม       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านคึมบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสาวิตรี อินทะราชา โทรศัพท์: 0923467957 อีเมล์: 1sawitri1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]