โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายตัน  ดอมไธสง                       ประธานกรรมการ

  2. นายวิฑูรย์    แสนสุข                    กรรมการ

  3. นายสาคร   น้อยบุดดี                   กรรมการ

  4. นางแหม่ม   ทะพีสิงห์                   กรรมการ

  5. นายสาคร    น้อยบุดดี                  กรรมการ

  6. นายวัน      ปาปะไพ                      กรรมการ

  7. นายนิพนธ์    ทอนโพธิ์แก้ว          กรรมการ

  8. นางลดาวัลย์   สีทิศ                      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043029860 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สกุลรัตน์ อันไขหน้า โทรศัพท์: 0916594586 อีเมล์: gulti_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]