โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กชายกิตติ    สอนวงษ์แก้ว             ประธานกรรมการ

  2. เด็กชายราชันย์  ปัตติลาพัง                รองประธานกรรมการ

  3. เด็กหญิงนัยชนก  เงินไธสง                รองประธานกรรมการ

  4. เด็กหญิงกัลยา   ทองแสง                   กรรมการ

  5. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุนทะวงค์            กรรมการ

  6. เด็กหญิงศราญรัตน์   ประสานพันธ์     กรรมการ

  7. เด็กหญิงเบญญาภา   ทองชนะ           กรรมการ

  8. เด็กหญิงจินดารัตน์   ยอดประทุม       กรรมการ

  9. เด็กหญิงอนุษา  ชารีอัน                       กรรมการ

  10. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ยาพัฒ              กรรมการ

  11. เด็กหญิงปิยะฎา   คุ้มไพทูรย์            กรรมการ

  12. เด็กหญิงปณิษษา   วารินกุต             กรรมการ

  13. เด็กหญิงไอยเรศ   ดีด่านค้อ             กรรมการ

  14. เด็กชายกิตติกร   ภูคำศักดิ์               กรรมการ

  15. เด็กชายจีระศักดิ์   นุ่นปิ่นปัก             กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043029860 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สกุลรัตน์ อันไขหน้า โทรศัพท์: 0916594586 อีเมล์: gulti_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]