โรงเรียนบ้านหัวดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •               โรงเรียนบ้านหัวดง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2466  โดยขนานนามว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลดงบัง 3  ( วัดบ้านหัวดง) มีหมู่บ้านในสังกัด (เขตบริการ) หลายหมู่บ้านจากตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ครูใหญ่)คนแรกจนถึงปัจจุบัน  “ผู้อำนวยการสถานศึกษา ”  มีการเปลี่ยนแปลงตามระบอบการปกครองตามการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหัวดงเปิดสอนถึงระดับประถมศึกษาไปจนถึงขยายโอกาส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านหัวดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สมคิด บานเย็น โทรศัพท์: 0894267374 อีเมล์: sbarnyen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]