โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2

   

  ๑.๑  นายฤทธิชัย  ลุนละวงค์        กรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        ประธานกรรมการ
  ๑.๒  นายภูมี  แสงเนตร                 กรรมการสถานศึกษา                  รองประธานกรรมการ

  ๑.๓  นายประดิษฐ์  เลดนาดี          กรรมการสถานศึกษา                   กรรมการ

  ๑.๔  นายเตียง  วังทอง                 กรรมการสถานศึกษา                   กรรมการ

  ๑.๕  นายประดิษฐ์  สัจจัง              กรรมการสถานศึกษา                  กรรมการ

  ๑.๖  นายประสิทธิ์  ลุนละวงค์         กรรมการสถานศึกษา                  กรรมการ

                   ๑.๗ นางจุฑาทิพย์  ชินทับ               ผู้แทนครู                                  กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0056 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายวิฑูรย์ สีชัยปัญหา โทรศัพท์: 0904212527 อีเมล์: vitoonarsenal@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]