โรงเรียนบ้านสระบาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. ร.ต.ต.สงวน  ขันทัพ                                       ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นายนิยม  ไชยสงคราม                                  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นายรัตน์  ทัพสงเคราะห์                                 กรรมการผู้แทนครู
  4. นายเลี้ยง  รู้ใหม่                                            กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายวีระพล  สอนคณิต                                    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นายไพฑูรย์  ลุยตัน                                        กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  7. พระชรินทร์  ภูริปัญโญ                                   กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
  8. นายวีรพล  บึงลอย                                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  9. นายภัทร  สมบัติ                                            กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านสระบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4399-2040 อีเมล์: srabukschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันดี บุตรอุดร โทรศัพท์: 0994599261 อีเมล์: khrudeedee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]