• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านดงเย็นตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมพ.ศ.  2473  โดยนายจรูญบุญเพ็ญ  ศึกษาธิการอำิเภอพยัคฆภูมิพิสัยใช้ศาลาการเปรียญวัดอัมพวันบ้านดงเย็น  นายสิงห์  เรื่องวิเศษ  เป็นครูใหญ่

    โดยให้ชื่่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนบ้านดงเย็น  ต่อมาคณะกรรรมการการศึกษาประชาชนได้ร่วมกันบริจาคที่ดินมอบให้ทางการสำหรับสร้างโรงเรียนได้อาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  วันที่  30  มิถุนายน  2504   ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดบ้านดงเย็น เป็นโรงเรียนบ้านดงเย็น     วันที่ 1  ตุลาคม  2516    นายสิงห์    เรืองวิเศษ  เกษียณอายุราชการ  ได้แต่งตั้งให้ นายสมาน ตีเมืองซ้ายเป็นครูใหญ่วันที่20  มีนาคม  2515  กรรมการศึกษา   ประชาชนได้ร่วมบริจาคที่ดินเป็นสมบัติของโรงเรียนเป็นจำนวน  2  ไร่1   งาน  รวมเป็น  7 ไร่ 1  งาน  20 ตารางวา   ปี  2517คณะครูกรรมการศึกษา  ประชาชน    ได้ร่วมบริจาคสมทบงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1ฉ  ใต้ถุนเตี้ยขนาด3 ห่้องเรียน   1 หลัง   บ้านพักครู  1  หลัง      ปี  2523  นายเข็มชาติ    เรืองวิเศษ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดงเย็น    ปี  2525   ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนปบบ  ป.1ฉ  สูง  3  ห้องเรียน   อาคารอเนกประสงค์เมื่อมีอาคารเรียนเพิ่มขึ้น   ปรากฏว่าสภาพบริเวณโรงเรียนคับแคบ ไม่สามารถที่จะขยายอาคารเรียน  สนามกีฬาได้  คณะครู ศิษย์เก่า   ประชาชนในเขตบริการได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้้อที่ดิน 4  ไร่  1   งาน  55  ตารางวา  เป็นสมบัติของโรงเรียน   รวมโรงเรียนบ้านดงเย็นมีที่ดินรวมเป็น  12 ไร่ 1  งาน  55  ตารางวานับว่าโรงเรียนบ้านดงเย็นได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตบริการ  และองค์กรอื่น ๆ ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านดงเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bandongyenschoolmk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ สุปัญญาจิรกุล โทรศัพท์: 0990717955 อีเมล์: ying_tu13@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]