• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะการรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   1.นายประสาน      รัฐรินทร์     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธาน

  2.  พระบุญยงค์     หริธัมโม      ผู้แทนพระภิกษุ                               กรรมการ

  3.  นายอนันต์     ลาหนองแคน   ผู้แทนครู                                      กรรมการ

  4.  นางเครือวัลย์    รุดวงษา       ผู้แทนแม่บ้าน                               กรรมการ

  5.  นางละมุล     ศิริเวช               ผู้แทนผู้ปกครอง                           กรรมการ

  6.  นายถาวร     สีลำเนา             ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น       กรรมการ

  7. นายนารถ    ลีหล้าน้อย           ผู้แทนศิษย์เก่า                              กรรมการ

  8.  นายสังหาญ    ลีหล้าน้อย      ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

  9.  นายสมบุูรณ์   พุทธิเสน                                                         กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุจิตรา พุทธิเสน

 • นายไสว พุทธิเสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,859
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bandongyenschoolmk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ สุปัญญาจิรกุล โทรศัพท์: 0990717955 อีเมล์: ying_tu13@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]