• รับ/ส่ง E-Mail • เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไฮ
  ปีการศึกษา
  2563

  ประธาน               -  นายบารมี ประนนท์

  รองประธาน          -  นายกฤษณศักดิ์ อุทรตัน                   -  นางสาวสุปรียา ศรีวรรณะ

  เลขานุการ            -  นางสาวเพชรไพลิน พุ่มไพจิตร           -  เด็กหญิงพรรธิภา รัชตะอดุลศิลป์

  ประชาสัมพันธ์       -  นางสาวสาลินี แสงใส                     -  นางสาวมณีรัตน์ เอาะน้อย

  เหรัญญิก              -  นางสาวกรรณิกา ถิตย์ภักดี               -  นางสาวนภัสสร เบ้าสีไฮ

  ฝ่ายกีฬา               -  นายปราโมทย์ โยขุนทด                   -  นายกิตติภพ พระจันทร์ตรา

  ฝ่ายวิชาการ           -  เด็กหญิงนันทนัช พรมบางญวน         -  เด็กหญิง มาลินี มะสาทานัง

  ฝ่ายปฏิคม             -  นายธวัชชัย ปาปะเถ                      -  นายสิทธิชัย กลางจิตร

                                                                                  -  นายภัทรพล ศรีเสนา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-21 22:46:35 น.

โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-2491 อีเมล์: ืnonghaischool9913@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพ์ชนก มนตรี โทรศัพท์: 0943105907 อีเมล์: yingpim444@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]