• รับ/ส่ง E-Mail • เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •   

  ประวัติ นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ

                             เกิดวันที่   6  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2512     
             ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่  26/1-2  หมู่ที่ 2  ต.หนองแสง   อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
             บิดาชื่อ       
             มารดาชื่อ   
             การสมรส    สมรสกับ              ตำแหน่ง  
                                มีบุตร  2 คน คน คือ
                                          1. 
                                          2.

             ประวัติการศึกษา

            พ.ศ.       จบชั้น 
            พ.ศ         จบชั้น 
            พ.ศ.        จบชั้น 
            พ.ศ.        สำเร็จ   
            พ.ศ.               

   

                วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
                       "นักเรียนทุกคนจะได้รับโอกาสพัฒนาการเรียนเต็มศักยภาพ โดยครูมืออาขีพ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชนและ                ทุกภาคส่วน"

                คติประจำใจ
                    
                ประวัติการทำงาน

                       -    1  กรกฎาคม 2535 ที่โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในตำแหน่ง  อ.1  ระดับ  3  
                       -    1  เมษายน พ.ศ. 2543  ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
                       -    5  มกราคม พ.ศ. 2550 กำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาน โรงเรียนบ้านจอกขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 2
                       -    21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 2  จนถึงปัจจุบัน                      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-21 22:46:35 น.

โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-2491 อีเมล์: ืnonghaischool9913@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพ์ชนก มนตรี โทรศัพท์: 0943105907 อีเมล์: yingpim444@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]