• รับ/ส่ง E-Mail • เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ประวัติ นายโกสิน  กันหา

                             เกิดวันที่   15  พฤษภาคม    2503   ที่บ้านขามป้อม ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม   จ.มหาสารคาม    
             ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 1  บ้านขามป้อม   ต.ขามป้อม   อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
             บิดาชื่อ       นายสุข  กันหา
             มารดาชื่อ   นางน้อย   กันหา
             การสมรส    สมรสกับนางสุดาลักษณ์     กันหา    ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ   โรงพยาบาลวาปีปทุม
                                มีบุตร  2 คน คน คือ
                                          1. พญ.กนิษฐา  กันหา    โรงพยาบาลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
                                          2. นางสาวนฤชยา   กันหา  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดู่ สพป.มหาสารคาม เขต 2

             ประวัติการศึกษา

            พ.ศ.2514       จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านขามป้อม
            พ.ศ 2517        จบชั้น ป. 7  ที่โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
            พ.ศ. 2522       จบชั้น ม.ศ.5  ที่โรงเรียนวาปีปทุม
            พ.ศ. 2524         สำเร็จ ปกศ.สูง  ที่สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
            พ.ศ. 2528        ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเอกคณิตศาสตร์ ที่สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์
            พ.ศ. 2548       ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
                       พัฒนาตน  พัฒนาคน    พัฒนางาน    ประสานสัมพันธ์

                คติประจำใจ
                      “อัตตาหิ  อัตตโน  นาโถ”    ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
               ประวัติการทำงาน

                       -    1  พฤษภาคม  2524  ที่โรงเรียนบ้านโพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในตำแหน่ง   ครู 2   ระดับ  2  เงินเดือน   1,905   บาท
                       -     พ.ศ. 2530  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ 1  ระดับ  3  โรงเรียนบ้านขามป้อม สปอ.วาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม
                       -    12  ก.พ. 2541  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่   สปอ.พยัคฆภูมิพิสัย
                       -    10  พ.ย. 2541   ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านจอกขวาง  สปอ.วาปีปทุม
                       -    1 ตุลาคม  2544  กำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาน โรงเรียนบ้านจอกขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 2
                       -    3  มกราคม  2550   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 2  จนถึงปัจจุบัน                      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-16 13:23:19 น.

โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-2491 อีเมล์: ืnonghaischool9913@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพ์ชนก มนตรี โทรศัพท์: 0943105907 อีเมล์: yingpim444@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]