• รับ/ส่ง E-Mail • เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ ( VISION )

  “ มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน วิชาการก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี 
  มีคุณภาพชีวิต ร่วมคิดพัฒนากับชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง  เคียงคู่ความเป็นไทย "

   

  ปรัชญา ( PHILOSOPHY)

  ความรู้คู่ความดี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 13:51:22 น.

โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-2491 อีเมล์: ืnonghaischool9913@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอนันต์ โสภาใฮ โทรศัพท์: 0812606418 อีเมล์: ans.444@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]