โรงเรียนบ้านนาเลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

            ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านนาเลา  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

  การก่อตั้ง โรงเรียนบ้านนาเลาตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2465   โดยนายอำเภอวาปีปทุม  ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี  ครั้งแรกอาศัยศาลาวัดบ้านนาเลาเป็นสถานที่เรียน เปิดทำการสอนถึง ป.5 ซึ่งเป็นโรงเรียนวิสามัญสมัยนั้น ต่อมาปี 2484 ได้งบประมาณ 800  บาท เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น บนที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบัน ซึ่งมีผู้บริจาคให้เป็นสมบัติของโรงเรียน   โดยมีนายเข็มปัญญามี เป็นครูใหญ่ ต่อมาอาคารเรียนได้ประสบวาตภัย เสียหายทั้งหลัง เกินกว่าจะซ่อมแซมได้ จึงย้ายไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านนาเลาอีกครั้ง  

            ปี พ.ศ. 2504 โรงเรียนบ้านนาเลาและโรงเรียนบ้านหนองคูม่วงรวมกิจการเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันและตั้งชื่อใหม่เป็น  โรงเรียนบ้านนาเลาหนองคูม่วง (คุรุรัฐประชานุเคราะห์)

            ปี พ.ศ. 2517 ทางราชการเห็นว่าพื้นที่โรงเรียนบ้านนาเลาหนองคูม่วง (คุรุรัฐประชานุเคราะห์ )     คับแคบจึงอนุมัติเงินงบประมาณให้โรงเรียนบ้านนาเลาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในที่ดินเดิมของตนเอง และแยกกิจการของโรงเรียนออกจากกัน โรงเรียนบ้านนาเลา มาตั้งอยู่ที่อยู่ปัจจุบันคือบ้านเลขที่  51  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองไฮ  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

  รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาเลา มีดังนี้

            1. นายเหลี่ยม  ปะมายะยัง         -                  พ.ศ.2465-พ.ศ.2471

            2.นายท้าว ปุริศรี                    -                    พ.ศ.2471-พ.ศ.2476

            3.นายทองสุข ศรีหาจันทร์        -                    พ.ศ.2476-พ.ศ.2478

            4.นายจำลอง  ดาวเรือง             พ.                 พ.ศ.2478-พ.ศ.2480

            5.นายเชียร  วัฒนสุข               พ.                  พ.ศ.2480-พ.ศ.2482

            6.นายเข็ม ปัญญามี                 ป.ปก.             พ.ศ.2482-พ.ศ.2484

            7.นายสุข ศิริพรทุม                  ว.                  พ.ศ.2484-พ.ศ.2487

            8.นายประสาน ประสานตรี        พ.                  พ.ศ.2487-พ.ศ.2491

            9.นายสมร บุปผโชติ                พ.ป.              พ.ศ.2491-พ.ศ.2498

            10.นายเชียร วัฒนสุข               พ.                 พ.ศ.2498-พ.ศ.2506

            11.นายคำเชี่ยน  ผือโย             พ.ป.              พ.ศ.2506-พ.ศ.2511

            12.นายไมตรี ศรีสารคาม           พ.ป.              พ.ศ.2511-พ.ศ.2511

            13.นายวีระ มโนรัตน์               พ.ป.                พ.ศ.2511-พ.ศ.2511

            14.นายเทียบศักดิ์ สุวรรณธาดา    ป.กศ.สูง         พ.ศ.2511-พ.ศ.2522

            15.นายไสว  ไชยโภชน์             พ.ม.,ค.บ.        พ.ศ.2522-พ.ศ.2542

            16.นายสงวนศักดิ์ ประสงค์สุข     กศ.บ.,นบ.       พ.ศ.25432-พ.ศ.2543(รักษาการฯ)

            17.นายเรืองยศ  บัวรัตน์              ค.บ.              พ.ศ.2543-พ.ศ.2547

            18.นายไพทูรย์ อนุสัตย์               กศ.ม.             พ.ศ.2548-พ.ศ.2551

            19.นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล       คม.        พ.ศ.2551-ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านนาเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-2497 อีเมล์: nalaoschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริธร ปาปะขำ โทรศัพท์: 043902497 อีเมล์: ple_maya@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]