โรงเรียนบ้านนาเลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   โรงเรียนบ้านนาเลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายทวี  โสภาไฮ

  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายสมบูรณ์  นานวน

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  3

  นางสุดใจ  ชาวหนองแสง

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  4

  นายนิยม  จุปะมัดตัง

  ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  5

  นายสุชาติ  ศรีสังข์

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  6

  นายสวัสดิ์  ประคุณมาร

  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  7

  นายสมพงษ์  อาษา

  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  8

  นายไชโย  ปาสาเนา

  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  9

  นายสมศรี  แก้วลาย

  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  10

  นายสอน  แก้วลาย

  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  11

  นายชัยณรงค์  ปาสาเนย์

  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  12

  พระครูเวฬุธรรมโสภณ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  13

  นายสมบูรณ์  อรุณไกร

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  14

  นางหนูทิพย์  สาระลัย

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  15

  นายเฉลิมเกียรติ  ภัทราบุญญากุล

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  กรรมการ/เลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านนาเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-2497 อีเมล์: nalaoschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริธร ปาปะขำ โทรศัพท์: 043902497 อีเมล์: ple_maya@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]