• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                 ก่อน พ.ศ. 2457  นักเรียนบ้านประแหย่ง  ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า อำเภอหัวช้าง  จังหวัดร้อยเอ็ด   ในปี พ.ศ.  2457   พระครูพรมมา   พิกาศ (อินฺทสโร)  พระครูกันหา   พิมวัน  และชาวบ้านประแหย่งในสมัยนั้น  ได้ตั้งสำนักเรียนที่หัวแจก  (หอแจก)  วัดบ้านประแหย่ง  โดยท่านพระครูสอนเอง เพราะท่านได้ไปศึกษาภาษาไทยมาจากเมืองอุบล ฯ  และ เป็นคนแรกที่อ่านภาษาไทยได้ในบ้านนี้

                 ต่อมาได้เปิดเป็นทางการโดยอาศัยเงินรัชนูปการ  เงินการศึกษาพลี  และเงินบำรุงการศึกษา  เป็นลำดับมา  มีครูใหญ่  ครูน้อยสืบต่อกันมาหลายคน   เมื่อปี พ.ศ.  2483  ได้สร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศขึ้น       ที่ตะวันออกป่าช้า  โดยท่านพระครูพรมมา  พิกาศ ได้ว่าจ้างนายจรูญ  สีทาพา  เป็นช่างใหญ่ดูแลการก่อสร้าง  ในราคา  60  บาท  สร้างเป็นอาคารไม้  หลังคาก็มุงด้วยไม้ทั้งหลัง      จำนวน  9  คูหา   พื้นสูง  1.50  เมตร (ลักษณะคล้ายกับอาคารแบบ ป. 1  ก.) ในวงเงินทั้งสิ้น  600  บาท  มีนายบุญจันทร์   วัฒนราช  เป็นครูใหญ่

                 ต่อมาเมื่อถึง พ.ศ.  2496  อาคารเรียนทรุดโทรม  ใช้การไม่ได้จึงได้ย้ายกลับไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านประแหย่ง  ปัจจุบันคือวัดจำปาศรี  บ้านประแหย่ง  จนถึง  พ.ศ.  2508  ได้เงินงบประมาณจากทางราชการ  ในวงเงิน  50,000  บาท  คณะครู –  ภารโรง  และชาวบ้านร่วมบริจาคสมทบอีก    13,828.65  บาท  จึงย้ายออกจากวัดจำปาศรีมาสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในที่อยู่ปัจจุบันนี้  โดยชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคที่ดินให้  ได้สร้างเป็นอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก.  ขึ้นเป็นเอกเทศ  เป็นแบบเสาคอนกรีตต่อไม้  ขนาด  4  ห้องเรียน 
  มีนายบุญจันทร์   วัฒนราช  เป็นครูใหญ่

            พ.ศ.  2517  นายกลิ่น   เสนามาตย์  ครูใหญ่  ได้สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว  ขนาด  2  ห้องเรียน  มูลค่า  12,000  บาท  และได้เปิดขยายเป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 5- 7 )  ในปีนี้เอง

            พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู   ในวงเงิน  30,000  บาท  

            พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  1  ห้องเรียน  เป็นเงิน  60,000  บาท

           

   

                                           

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านประแหย่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4373-9250 อีเมล์: prayaeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุษยารัตน์ อัศวภูมิ โทรศัพท์: 0890538486 อีเมล์: bussayarat.aut@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]