• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •               

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายคนอง จุมพล                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นางสาวบังอร  ประภูชะกัง                      กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นายวรยุทธ ศรีประย่า                             กรรมการผู้แทนครู
  4. นายประยูร  คำมูล                                  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นางไพวัลย์  พันธ์พานิช                           กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นายสงบ  ไชยเยศ                                 กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  7. พระอธิการประไพ อาสโก                       กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
  8. นายคนอง  จุมพล                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  9. นายมานิต  ประจุดทะเนย์                      กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านประแหย่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4373-9250 อีเมล์: prayaeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุษยารัตน์ อัศวภูมิ โทรศัพท์: 0890538486 อีเมล์: bussayarat.aut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]