• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงสุชาดา ม่วงพานิล             ประธาน

  2. เด็กหญิงพรนภัส  ราชแก้ว               รองประธาน

  3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริพรทุม              กรรมการ

  4. เด็กหญิงณัชชกมล ช่วยสุข            กรรมการ

  5. เด็กหญิงสุนิตา พยุงวงค์                 เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านประแหย่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4373-9250 อีเมล์: prayaeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุษยารัตน์ อัศวภูมิ โทรศัพท์: 0890538486 อีเมล์: bussayarat.aut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]