• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา  เดิมชื่อโรงเรียนวัดบ้านโคกใหญ่  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2499  ใช้ศาลาวัดบ้านโคกใหญ่เป็นสถานที่เรียน  มีนายพรมมา  พินิจธนสาร  เป็นครูใหญ่คนแรก  ปีการศึกษา  2519  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่แห่งใหม่   ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน  บนเนื้อที่  26  ไร่  3  งาน  40  ตารางวา 

                 ปีการศึกษา  2520  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ  ป.1ฉ เตี้ย  1  หลัง 

                 ปีการศึกษา  2522  อนุมัติให้เปิดทำการสอนภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

                 ปีการศึกษา  2523  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1  ฉ สูง บ้านพักครูแบบกรมสามัญ  1  หลัง 

                 ปีการศึกษา  2529  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. 201/26  จำนวน  1  หลัง 

                 ปีการศึกษา  2536  เปลี่ยนการสอนจากชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาล

                 ปีการศึกษา  2537  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา”  เพื่อความสะดวกในการบริหารงานและจัดการศึกษา

             ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนจากชั้นอนุบาล 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งสิ้น  36 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-10 13:38:23 น.

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0856808105 อีเมล์: wrccpl@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพัตตา ลาวัลย์ โทรศัพท์: 0812586341 อีเมล์: supatta_Lawan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]