• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.  นายจิรายุทธ  ชาลี                          ประธานคณะกรรมการ

  2.  นายคมสันต์  เสนาจันทร์                 กรรมการ

  3.  นางรวงทอง  โคตรสมบัติ                กรรมการ

  4.  นางปราณี  บุญค้ำ                           กรรมการ

  5.  นายสมดี  โพทุมทา                         กรรมการ

  6.  นางสุภาวดี  เปตานัง                        กรรมการ

  7.  นางดวงจันทร์  สาดแล่น                  กรรมการ

  8.  นายหล้า  คำลีมา                             กรรมการ

  9.  นายดาวเทียม  บุรีมาศ                     กรรมการเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-10 13:38:23 น.

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0856808105 อีเมล์: wrccpl@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพัตตา ลาวัลย์ โทรศัพท์: 0812586341 อีเมล์: supatta_Lawan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]