• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา

  ประธานกรรมการ

  เด็กชายขจรเกียรติ  สาหินกอง

  รองประธานกรรมการ

  เด็กหญิงมธุรส  ลุนราษี

  เลขาธิการ

  เด็กหญิงอริสา  บุญพา

  เหรัญญิก

  เด็กหญิงชลธิชา  สิมมะลีลาด

  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

  1.  เด็กชายชนะภัย  คำน้อย

  2.  เด็กชายคมสันต์  พรมชน

  3.  เด็กหญิงนิธิพร  ภูวรรณา

  4.  เด็กชายวัชรินทร์  สมสะอสด

  5.  เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีบุตรศรี

  คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่่

  1.  เด็กหญิงปิยดา  โยวราช

  2.  เด็กหญิงนิชนิภา  เที่ยงเดช

  3.  เด็กหญิงจินัดดา  วรรณปะโพธิ์

  4.  เด็กหญิงธิดารัตน์  มาตจินดา

  5.  เด็กชายสุรพล  สมน้อย

  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม

  1.  เด็กหญิงปวีณา  บำรุงรี

  2.  เด็กชายเกียรติศักดิ์  โคตรธาดา

  3.  เด็กหญิงสุจิตรา  สมภาร

  4.  เด็กหญิงอารีรัตน์  วรรณปะเข

  5.  เด็กชายธนากร  บุญน้อย

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-10 13:38:23 น.

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0856808105 อีเมล์: wrccpl@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพัตตา ลาวัลย์ โทรศัพท์: 0812586341 อีเมล์: supatta_Lawan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]