• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

             ภายในปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา  จะจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ยึดคุณธรรมนำความรู้  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางทองบน มาระตา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุพัตตา ลาวัลย์

 • นางนริศรา วัฒนขำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,712
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0856808105 อีเมล์: wrccpl@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพัตตา ลาวัลย์ โทรศัพท์: 0812586341 อีเมล์: supatta_Lawan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]