• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

               ภายในปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา  จะจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

    ยึดคุณธรรมนำความรู้  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-10 13:38:23 น.

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0856808105 อีเมล์: wrccpl@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพัตตา ลาวัลย์ โทรศัพท์: 0812586341 อีเมล์: supatta_Lawan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]