โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองหว้า

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   ตั้งอยู่เลขที่  130  หมู่  11 ตำบลงัวบา   อำเภอวาปีปทุม

  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์  44120   โทรศัพท์  043-739067   Website http://sites.google.com/site/nongwha/

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  2 

                               โรงเรียนบ้านหนองหว้าตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2465  ตั้งอยู่เลขที่  130  หมู่ที่  11  ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม  โดยอำมาตย์เอกหลวงพิทักษ์  นรากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ใช้ศาลาวัดบ้านหนองหว้าเป็นสถานศึกษา  “โรงเรียนบ้านหนองหว้า”  นายอาน  น้อยตาแสง  เป็นครูใหญ่เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  มีครูใหญ่ผู้บริหารตามลำดับดังนี้

                                 24  มีนาคม  2456              นายมณี  ดาวเรือง

                                  1  มกราคม  2474               นายลา  ประหารระไกล

                                  28  กุมภาพันธ์   2477       พระภิกษุปาน  บุญมาศ

                                  1   พฤศจิกายน  2478        นายผิน  ชุบสุวรรณ

                                  2  กุมภาพันธ์   2479         นายปาน  บุญมาศ

                                 19  เมษายน  2482             นายเอื้อน  ชัยศิริ

                                17  มกราคม  2483             นายคำสิงห์  ทองหล่อ

                                  1  กันยายน  2484               นายบุญมา  วิเศษศรี

                                  22  มิถุนายน  2506            นายปาน  บุญมาศ (รักษาราชการแทนครูใหญ่)

                                  8  มิถุยายน  2509                นายพจน์  ชินชนะ

                                  6  กันยายน  2511               นายสมเพชร  ปัตตานี

                                 8  สิงหาคม  2512                นายพจน์  ชินชนะ

                                12  พฤศจิกายน  2513          นายอินทร์  ปทุมขำ

                                  6  กันยายน  2519               นายจันทร์  ประพาศพงษ์

                                  24  ตุลาคม  2523                นายเธียรชัย  ปักสังคะเนย์

                                  21  ธันวาคม 2535              นายประยงค์  แสนบุดดา

                                  1 ตุลาคม 2547                    นายสากล  อุ่นอุดม

                                  10  กุมภาพันธ์   2549         นายสุรเชษฐ  ฤทธิ์สอน

                                  12 มีนาคม  2556               นายสุจิตร  ปานจำลอง                               


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:15:18 น.

โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-901461 อีเมล์: nongwasc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โชติวัติ โคตรุฉิน โทรศัพท์: 0934414569 อีเมล์: tiger2506169@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]