โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายพิจิตร  พันธ์โยศรี    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  นายสุวรรณ  บุปผา       รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.  นายสุรพล  อ้วนมะโฮง      กรรมการ   (ตัวแทนศิษย์เก่า)

  4. นายสมโภชน์  แสงสุริโย    กรรมการ (ผู้ปกครองส่วนท้องถิ่น)

  5.  นายบุญยงค์ ชาวพงาษ์    กรรมการ  (ตัวแทนผู้ปกครอง)

  6.  นายสงวย  ธรรมดวงศรี     กรรมการ   (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

  7.  หลวงพ่อเสาร์   ปัญญาคะโม  กรรมการ  (ผู้แทนศาสนา)

  8. นางสุกัญญา  แสนบุดดา    กรรมการ         (ผู้แทนครูในสถานศึกษา)

  9.  นายสุจิตร  ปานจำลอง     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:15:18 น.

โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-901461 อีเมล์: nongwasc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โชติวัติ โคตรุฉิน โทรศัพท์: 0934414569 อีเมล์: tiger2506169@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]