โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  25ุ60  มีดังนี้

  1.  เด็กหญิง             ประธานนักเรียน

  2.  นายนรินทร์  สังคะโห                    รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กหญิงปนิตา  สังคะโห              รองประธานนักเรียน

  4.  เด็กหญิงกรรณิกา  นานอก            กรรมการสภานักเรียน

  5.  เด็กหญิงอนันญา  คำภักดี             กรรมการสภานักเรียน

  6.  นางสาวรัชนีกร  โพบุญเรือง         กรรมการสภานักเรียน

  7.  เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หวังสุข      กรรมการสภานักเรียน

  8.  เด็กหญิงปนิตา  สังคะโห              กรรมการสภานักเรียน

  9.  เด็กหญิงอัญธิสา  หลักคำพันธ์      กรรมการสภานักเรียน

  10. เด็กหญิงศรันยา  คงสัตย์             กรรมการสภานักเรียน

  11.  นายรัฐพล  ศิริสำราญ                 กรรมการสภานักเรียน  (หัวหน้าชั้นม.3)

  12.  นายปรณต  ปักสังคะเนย์            กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ม.1)

  13.  เด็กหญิงศวิตา  พิมเดช              กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ป.6)

  14.  เด็กชายธนภัทร  จันทะรัง          กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ป.5)

  15.  เด็กหญิงจุฑามาศ   สืบชาติ      กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ป.4)

  16.  เด็กชายยุทธศาสตร์  พัดเพ็ง      กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ป.3)

  17.  เด็กหญิงกรุณา  โสภณพัฒนบัณฑิต  กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ป.2)

  18.  เด็กหญิงรัตนวดี  ชาววาปี          กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ป.1)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:15:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุจิตร ปานจำลอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกฤษณา คุณแก้ว

 • นางประเพียร จันทร์สดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,817
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-901461 อีเมล์: nongwasc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพฑูรย์ มะเสนะ โทรศัพท์: 0818726181 อีเมล์: paitoon2514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]