โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             โรงเรียนบ้านดงใหญ่  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๖๗ ตำบลดงใหญ่  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖  เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยมีหลวงพิทักษ์นรากร  ซึ่งเป็นนายอำเภอในสมัยนั้นเป็นผู้จัดตั้งมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลดงใหญ่  (วัดบ้านดงใหญ่) อาศัยอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรีดงใหญ่ โดยมีนายลอย  นางาม   เป็นครูใหญ่คนแรกดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี 

    พ.ศ. ๒๔๘๒ได้ย้ายมาอยู่ที่ดินแปลงปัจจุบัน  ซึ่งซื้อมาจากชาวบ้านราคา  ๗๐  บาท  และสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ยกพื้นเอกเทศ 1  หลัง ลักษณะเป็นที่นาและป่าละเมาะมาสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวและเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนบ้านดงใหญ่”  มีเนื้อที่  ๑๖ไร่ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน  ๒๔๙๓  ได้ชั้นเตรียมประถม ก,ข เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  พ.ศ.  ๒๔๙๖   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๖,๐๐๐  บาทและจากชาวบ้าน ๑,๕๖๕  บาท  เปลี่ยนเป็นหลังคาสังกะสี   พ.ศ. ๒๕๑๑  ได้สร้างอาคารชั่วคราว ๑หลัง ขยายชั้น จนถึง ป.๗ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต่อมาทางราชการได้ยุบ ป.๗ จัดสอนจาก ป.๑-ป.๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:24:56 น.

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-1093 อีเมล์: Supol_54@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประสงค์ ศรีจามร โทรศัพท์: 0813898853 อีเมล์: i_am_parsong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]