โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  ร.ต.ต.สมาน  ศรีมงคล   ประธานกรรมการ

  2.  นายอุดม  จันทะรัง     ตัวแทนศาสนา

  3.  นายคงศักดิ์  ปัญญาละ  ตัวแทนองค์กรชุมชน

  4.  นายเดชา  ชาวกะตา  ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5.  นายเชาว์ไชยพงษ์  คำพันธ์  ตัวแทนศิษย์เก่า

  6.  นายพงษ์ศักดิ์  พลคำมาก  ตัวแทนผู้ปกครอง

  7.  นายดำรง  ปักเขตานัง  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  8.  นายเถวียน  ดงเรืองศรี  ตัวแทนครู

  9.  นายอดุลย์ศักดิ์  พักตรหาญ   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:24:56 น.

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-1093 อีเมล์: Supol_54@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประสงค์ ศรีจามร โทรศัพท์: 0813898853 อีเมล์: i_am_parsong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]