โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กหญิงปลายฟ้า  เวฬุวนาธร  ประธานสภานักเรียน

  2.  เด็กชายตะวัน  พลคำมาก  รองประธานสภานักเรียน

  3.  เด็กชายวัฒนากร  เรืองบุญ  รองประธานสภานักเรียน

  4.  เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชาวพงษ์  เลขานุการ

  5.  เด็กหญิงพรรณษา  ยะถา  กรรมการ

  6.  เด็กหญิงบัณฑิตา  หิตายะโส  กรรมการ

  7.  เด็กหญิงปวีณา  ไพรชนะ  กรรมการ

  8.  เด็กชายจิรัฐติกาล  กรไชยา  กรรมการ

  9.  เด็กชายพงศ์พล  นิสยันต์  กรรมการ

  10.  เด็กชายสิรภพ  สุภิษะ  กรรมการ

  11.  เด็กหญิงนิทธริกา  ชาวสน

  12.  เด็กหญิงธีรดา  อาวะรีย์  กรรมการ

  13.  เด็กหญิงนัฐนันท์  กองเกิด  กรรมการ

  14.  เด็กชายรัฐวุฒิ  พูลเพิ่ม  กรรมการ

  15.  เด็กชายภูวมินทร์  หลักคำพันธ์  กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:24:56 น.

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-1093 อีเมล์: Supol_54@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประสงค์ ศรีจามร โทรศัพท์: 0813898853 อีเมล์: i_am_parsong@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]