โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านดงใหญ่จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ่พื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:24:56 น.

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-1093 อีเมล์: Supol_54@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประสงค์ ศรีจามร โทรศัพท์: 0813898853 อีเมล์: i_am_parsong@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]