โรงเรียนบ้านโคกแปะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านโคกแปะ

   

                เมื่อวันที่  16  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2480   นายอำเภอวาปีปทุม  ได้จัดตั้งดรงเรียนขึ้นที่ศาลาวัดบ้านโคกแปะ  ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม 

     โดยแต่งตั้งให้นายเหลือ ศัพท์พันธ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   และมีนายช่วง  วรรณปะเก   เป็นครูสายผู้สอน  มีนักเรียน  45  คน  ดำเนินการสอนอยู่ที่วัดโดยตลอด  

  จนถึงวันที่  1  เดือน  เมษายน   พ.ศ.   2518   ชมรมค่ายอาสาพัฒนา   สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คณะครู  ชาวบ้าน   ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน   ป.1 ฉ เตี้ย  ขนาด  3  ห้องเรียน 

    ลงบนที่ดินของโรงเรียน   รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด  670,000  บาท  และในปีงบประมาณ   2527  ได้รับบลประมาณก่อสร้าง อา่คารเอนกประสงค์  1  หลัง ใช้งบประมาณ   179,675  บาท   

     ตั้้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมามีผู้บริหารโรงเรียนหลายคน

  1. นายบุญเหลือ  ศัพท์พันธ์  พ.ศ. 2481-2482

  2. นายอินทร์  ปะทุมขำ         พ.ศ. 2482 - 2511

  3. นายสนิท   ทุมมา              พ.ศ. 2511 - 2514

  4. นายบุญเลิศ หิตายะโส      พ.ศ.  2514 - 2520

  5. นายวรวิทย์ ทัดทาอามาตย์ พ.ศ. 2520 - 2538

  6. นายเกียรติพงศ์  ชิณแสง  พ.ศ. 2539 - 2540

  7. นายสรวง สีหาบุญจันทร์ (รักษาการ) พ.ศ.  2540 - 2542

  8. นายนิคม  ไวบรรเทา          พ.ศ.  2542 - 2543

  9. นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ            พ.ศ.   2543 - 2546

  10. นายวิรัตน์ อัครเสริญ        พ.ศ.  2546 - 2550

  11.นายดาวเทียม บุรีมาศ        พ.ศ.  2550 - 2556

  12. นายทองทศ  ไลออน (รักษาการ)     พ.ศ. 255ุ6 - 2558

  13. นางศุภกาญจน์  ดงจารย์      พ.ศ. 2558 - 2561

  14.นายทองทศ  ไลออน  (รักษาการ)  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0209 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทองทศ ไลออน โทรศัพท์: 0927474564 อีเมล์: thongtos99@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]