โรงเรียนบ้านโคกแปะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายพิบูลย์  ยางสา                  ประธานกรรมการ
  2. นายเด่นศักดิ์   บุญสงค์              รองประธานกรรมการ
  3. นายอดิศร  รังมาตย์                   กรรมการ
  4. นายทักษิณ  หนูแก้ว                 กรรมการ
  5. นางดวลหอม   บุ้งจันทร์            กรรมการ
  6. นางเกศรินทร์   หล้าสุดตา         กรรมการ
  7. นางบัวศรี  สีหาบุญจันทร์          กรรมการ
  8. พระไมตรี    โสธโร                      กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0209 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทองทศ ไลออน โทรศัพท์: 0927474564 อีเมล์: thongtos99@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]