โรงเรียนบ้านโคกแปะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา  2556

  1. ดญ.ศิริรัตน์  ดาสิน       ประธานกรรมการนักเรียน
  2. ดช.บุญชนก  มุงคุณ     รองประธาน
  3. ดญ.จงกลนี  ด.ธีรกุล
  4. ดช.ภานุพงศ์ ปุลา
  5. ดช.พงศ์วรินทร์  ทาอามาตย์
  6. ดญ. ชลธิชา  ต้นเขว้า
  7. ดช.ธนภัทร ดิษฐเนตร
  8. ดช.ธีรชาติ  บุญโลก
  9. ดญ. ชนม์นิภา มะธิปิไข

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0209 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทองทศ ไลออน โทรศัพท์: 0927474564 อีเมล์: thongtos99@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]