โรงเรียนบ้านโนนท่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.   เด็กหญิงบุญย่ิง  ปัจจัย                 ประธานกรรมการ

  2.   เด็กหญิงชลธิชา แก้วธานี                        รองประธานกรรมการ

  3.   เด็กหญิงปาริชาติ  แสงสินธ์                      กรรมการ

  4.   เด็กชายสุวิทย์  ย่างแท่น                          กรรมการ

  5.   เด็กชายทวี อนุนิวัฒน์                              กรรมการ

  6.   เด็กหญิงสุชาดา ศาลางาม                      กรรมการ

  7.   เด็กหญิงพรนภัส มาฤทธิ์                         กรรมการ

  8.   เด็กชายชนาทพย์ ทุมจีน                           กรรมการ

  9.   เด็กหญิงภัสสรา  ทองพา                    กรรมการ

  10.  เด็กหญิงนิทรากร กองแก้ว            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนุพล อุปนันท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวีระนุช ปติตังโข

 • นายสถิต ปาปะขาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,878
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนท่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0141 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สถิต ปาปะขา โทรศัพท์: 0854573702 อีเมล์: Sathit.papakha.@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]