โรงเรียนบ้านโนนท่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

            ภายในปี  2557  โรงเรียนบ้านโนนท่อน จะร่วมมือกับชุมชนจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีวินัย และมีความรับผิดชอบในตนเอง มีสุขภาพตามเกณฑ์  รู้จักแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้อำนวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีแผนพัฒนาและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

                                                                                                                                             ปรัชญา

                                                                                                                                    พหุนํ  ปณฑิโตชิเว

                                                                                                                   ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพ่อมหาชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนุพล อุปนันท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวีระนุช ปติตังโข

 • นายสถิต ปาปะขาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,878
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนท่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0141 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สถิต ปาปะขา โทรศัพท์: 0854573702 อีเมล์: Sathit.papakha.@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]