โรงเรียนบ้านโสกยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                 โรงเรียนบ้านโสกยาง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2499  อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านโสกยางเป็นสถานศึกษา  โดยมีนายมงคล  สารจิตต์   ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอวาปีปทุม   นายบุญถึง   ศิริเลิศ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปลาบู่  และนายแอ้น  หนูแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านโสกยางเป็นผู้มาจัดตั้งขึ้น  โดยอนุมัติจากนายอำเภอวาปีปทุม  ให้นามว่า  “โรงเรียนบ้านโสกยาง” ดำรงอยู่ได้ด้วยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนครั้งแลกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนทั้งหมด  64  คน  โดยรับย้ายมาจากโรงเรียนบ้านปลาบู่  มีนายสิม  เสนาคม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

                  ต่อมา พ.ศ.2514  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  65,500  บาท  จึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญมาเรียน  ณ  สถานที่ตั้งใหม่ในเนื้อที่  6 ไร่ 29 ตารางวา  และขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดบ้านโสกยางเป็น “โรงเรียนบ้านโสกยาง”

  พ.ศ.2524  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ สูง  2  ห้องเรียน  ราคา  260,000  บาท    พ.ศ.2528 ได้รับจัดสรรให้สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช.202/26  จำนวน  1  หลัง  ราคา200,000  บาท 

                  วันที่  22  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2548  ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายปราโมทย์    จันทอุตสาห์  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17  และได้ย้ายนายพิชิต    มะหัด  มาดำรงตำแหน่งแทน  

                   วันที่  2  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2558  ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายพิชิต    มะหัด  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17  นายไสว  ยางสา  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกยาง  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                    วันที่  22  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2559  ได้บรรจุนายบุญธรรม    ปัทมาตร  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกยาง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโสกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: sawaiyang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไสว ยางสา โทรศัพท์: 0982213287 อีเมล์: sawaiyang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]