โรงเรียนบ้านโสกยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายวารินทร์    ครองสี                                ประธานกรรมการ

  2.นายเพชร        ศิริภักดิ์                              รองประธาน

  3.นายเสถียร       รัตน์อัน                              กรรมการ

  4.นายหนูเคน      ประมูลจะนัง                         กรรมการ

  5.นายทองดี        ติละโพธิ์                             กรรมการ

  6.นายประทวน    ประมูลจะนัง                         กรรมการ

  7.พระสุวัฒน์      สาทโร                                กรรมการ

  8.นายไสว          ยางสา                                กรรมการ

  9.นายบุญธรรม    ปัทมาตร                                 กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโสกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: sawaiyang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรสุมา ยางสา โทรศัพท์: 0883036833 อีเมล์: pikthai_ai1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]