โรงเรียนบ้านโสกยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                 ภายในปี  2561  โรงเรียนบ้านโสกยาง  จะจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นเลิศด้านเทคโนโลยี  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ชุมชนมีส่วนร่วม   โรงเรียนน่าอยู่  น่าดู  น่าเรียน  พัฒนาครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโสกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: sawaiyang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรสุมา ยางสา โทรศัพท์: 0883036833 อีเมล์: pikthai_ai1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]