• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •                                                                                                                                                     ปรัชญา

  นต   ถิ   ปญญา สมาอาภา

   

  วิสัยทัศน์

      จัดการศึกษา  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  นำความรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4373-9187 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรเพชร พร้อมสมุด โทรศัพท์: 0897144994 อีเมล์: jakkapet-p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]