• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี

  ๑. นายสี           ไมล์หรือ       ประธานกรรมการ

  ๒.นายบุญเหลือ    ขีนา           รองประธาน

  ๓.นายสี             ค่าโค          กรรมการ

  ๔.นายทองสาร    นันชาดี        กรรมการ

  ๕. นายยวง        สุระมาศ        กรรมการ

  ๖.นายมนูญ        หารคำ         กรรมการ

  ๗. นายชะอำ       ปะติเส        กรรมการ

  ๘.นายลอง         ค่าโค          กรรมการ

  ๙.นายวิชัย          ดีพรม         กรรมการ

  ๑๐. นายสันติ       ดากรุง        กรรมการ

  ๑๑. พระอธิการสำราญ   มโนรา      กรรมการ

  ๑๒. นายทองคูณ   สีหาบุตรโต     เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-750224 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสมเกียรติ ปะกิลาภัง โทรศัพท์: 0844187122 อีเมล์: somkeart2518@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]