• คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑.นายอชิตพล      อินทรินทร์    ประธานสภานักเรียน

  ๒.นางสาวพนิดา     แก่นพรม      รองประธาน

  ๓.นายคณาวุฒิ      โคตรชาดา    รองประธาน

  ๔.นายสาวศิริยากร    กาดกอง     กรรมการ

  ๕. นางสาววรรัตน์  ฉอสันเทียะ   กรรมการ

  ๖.นายกฤษดา     พันธ์วงค์         กรรมการ

  ๗. นางสาวขนิษฐา    สีมาศ       กรรมการ

  ๘.นางสาวชลธิชา    พึ่งบุญ        กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-750224 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสมเกียรติ ปะกิลาภัง โทรศัพท์: 0844187122 อีเมล์: somkeart2518@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]